Alkol Bağımlılığı


Alkol Bağımlılığı Tedavisinde Akupunktur

·         Hastanın korkuları öğrenilir.

·         Hasta söylenenin tersini yapabilir.

·         Hastanın kendine güveni kalmamıştır. Mücadele yapacak gücü yoktur. Sihirli bir değnek bekler.

·         Düzeleceğine inanmaz.

·         Hastanın güvenini kazanmak zordur.

·         Akupunktur hastanın yoksunluk semptomlarını hafifletir.

·         Hasta farklı semptomlarla karşımıza çıkabilir.

·         Alkol bağımlıları her zaman daha çok alkol isterler.

·         Alkole karşı savaşmak, semptomlara karşı savaşmaktır.

·         Hasta içindeki korkudan dolayı sizden kaçabilir. Psikoterapi, grup terapisi ve sosyal yardım gerekir.

·         Kokain bağımlılığında 4 yıl içinde P başarı sağlanmıştır.

Tedavinin şartları şunlardır:

 Semptomlar çoğu zaman ellerde titreme, huzursuzluk, değişken arteriel tansiyon,uykusuzluk v.s. dir. İlk seansta, hastanın önce anksiyetesi çözülür. İlerleyen seanslarda karaciğer, böbrek ve otonomik fonksiyonları normale döndürülür. Bedensel ve ruhsal tam bir denge hali oluşturulur. Bu sonuçların tatmin edici bir şekilde görülebilmesi için yine bütün bağımlılık tedavilerinde olduğu gibi hastanın, durumunun ciddiyetini kabul edip,kendi özgür iradesi ile tedaviye gelmesi gerekir. Hastanın fiziksel ve psiko-sosyal durumuna göre doktor, hastanın yakın çevresinden tedavi öncesi ve sonrasında yardım isteyebilir. Çünkü seans öncesi ve sonrası, bağımlılık yapan madde alımı kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde yapılacak tedavi başarıya ulaşmaz.

Sonuç olarak:

Tedavide hasta ve doktor, bilinçli ve koordine bir program dahilinde çalışırsa başarı kaçınılmazdır.

Tedavi sıklığı:

Tedavinin süreci ve seansların sıklığı hastanın ihtiyacına göre belirlenir. Başlangıçta en fazla haftada 5 gün uygun olacaktır. Takibeden süreçlerde seans sayıları seyrekleştirerek devam edilmelidir. Alkol bağımlılığı ile ilgili tedavi bazen uzun bir süre alabilmektedir.