İnfertilite ve Akupunktur Tedavisi


İnfertilite (kısırlık) tedavisinde, akupunktur kadında ve erkekte tek başına etkili ve başarılı olabildiği gibi, diğer klasik tip yöntemleriyle birlikte (tüp bebek, aşılama v.s) uygulandıgında bu yöntemlerin başarı oranlarını belirli derecede etkilemektedir.

Hastalarımdan 6 tanesi sadece akupunktur tedavisi ile, 3 taneside akupunktur ve tüp bebek birlikte uygulamasıyla çocuk sahibi olmuştur, bunlardan 8i kadın, 1 tanesi erkek hastamdır. Yani 9 akupunktur bebeğimiz vardır.

Kadınlarda infertilite tedavisinde tesbit edilen akupunktur noktalarına yapılan uyarı ile vücutta BETA ENDORFİN dediğimz kimyasal maddenin artışı sağlanır. Bu artış Gonadotrofin releasing hormon (G N R H), steroit ve gonadotrofin hormonlarının salgılanmasının artmasını sağlar .

Ayrıca, akupunktur tedavisiyle uterusa (rahim) olan kan akımı artar, endometrium olgunlaşır ve rahimde gebeliğin oluşmasını sağlayan koşullar oluşur. Döllenme yeteneği artan yumurta hücrelerinin veya transfer edilen embriyoların endometriuma tutunma yeteneği artarak gebelik oluşur. Stres, her hastada önemli bir faktördür. Akupunkturun bio-regülatör etkisi yanında, sedasyon ve psikolojik rahatlama etkisiyle, anne baba adaylarının strese dayanıklığını arttırır ve rahatlatır.

Bu konuda, Danimarkada 273 hastada yapılan çalışmada, tüp bebek tedavisinde, akupunktur yapılmayan kontrol grubunda klinik gebelik oranı $ iken, akupunktur yapılan grupta klinik gebelik oranı 9 olarak saptanmıştır .

Diğer bir çalışma Almanyada 225 hastada yapılmış, kontrol grubunda gebelik oranı .6 olarak saptanmıştır. Akupunktur tedavisi uygulanan hastalarda ise klinik gebelik oranı 3.9 olarak saptanmıştır.

Bu çalışmalarda gösteriyorki akupunktur tedavisi infertilite tedavisinde etkili ve bşarılı bir tedavi yöntemidir. Merkezimizde, infertilite tedavisinde akupunktur, elektro akupunktur ve moxibution (ısıtma) tedavileri birlikte uygulanmaktadır.